DÁTOVÉ SIETE

Návrh, projekcia, realizácia a validácia všetkých typov moderných dátových a komunikačných sietí
ako sú metalické, optické, bezdrôtové a iné.

Čo ponúkame?

  • Návrh optimálneho riešenia dátovej siete
  • Profesionálna realizácia a optimalizácia dátovej siete
  • Metalická štrukturovaná kabeláž
  • Optická kabeláž
  • Bezdrôtové riešenia
  • Aktívne zariadenia