OSTATNÉ IT SLUŽBY

Poradíme vám prijať to správne rozhodnutie v oblasti investícií do IT systémov a technológií. Realizujeme na kľúč projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov v zmysle slovenskej legislatívy a tiež podľa požiadaviek Európskej únie GDPR.

PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

  • Komplexná poradenská a konzultačná 

ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Vstupná analýza a spracovanie projektov podľa zákona 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a tiež v zmysle Nariadenia Európskej únie o ochrane údajov -  GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorého cieľom je harmonizácia pravidiel ochrany osobých údajov v krajinách Európskej únie. Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a vo voľnom pohybe týchto údajov znamená, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody z rovnakých trhových podmienok. Jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to kde majú sídlo.

MegaLAN Consulting Prezentacia GDPR MegaLAN Consulting Prezentacia GDPR
(súbor na stiahnutie)
MegaLAN-GDPR_1509874259.pdf